Hướng dẫn Lấy lại Mật khẩu Tài khoản Thanhla

12/12/2017

Trong trường hợp quên mật khẩu, Quý khách có thể thực hiện lấy lại mật khẩu theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào link: http://thanhla.com/i/#/quen-mat-khau

Bước 2: Điền địa chỉ Email (Email dùng để đăng ký tài khoản) và chọn “Lấy lại mật khẩu” 

Bước 3: Vào email để xác nhận đổi mật khẩu 

Bước 4: Đổi mật khẩu theo hướng dẫn của hệ thống

Mật khẩu mới yêu cầu có từ 6 ký tự trở lên và bắt buộc có cả chữ số và ký tự viết hoa.

Sau khi nhạp lại mật khẩu mới 1 lần nữa, Quý khách chọn Thay đổi mật khẩu để hoàn tất quá trình lấy lại mật khẩu.