Điều khoản và điều kiện giao dịch

Chào mừng quý khách đến với http://thanhla.com/l/ (sau đây gọi là “Thanh La”) - website thương mại điện tử sở hữu bởi Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Gấm Hoa theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109178552, do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2020 (sau đây gọi là “Thanh La”).

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/ dịch vụ nào trên website.

1. PHẠM VI ÁP DỤNG

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

- Sản Phẩm trên Thanh La và có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Thanh La.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

- Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 18 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Thanh La

- Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. CÁCH HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Thanh La trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Thanh La tới Khách Hàng.                   

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Thanh La; hoặc (ii) một tin nhắn từ Thanh La tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.2. Trong trường hợp Khách Hàng yêu cầu Huỷ Đơn Đặt Hàng, Thanh La đồng ý huỷ đơn nếu khách chưa chuyển khoản. Tuy nhiên, sau khi đơn hàng đã được xác nhận chuyển khoản thành công, quý khách hàng không thể hủy đơn hàng.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Thanh La có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là “Chính Sách Khuyến Mại”.

Vì vậy, Thanh La có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Thanh La để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Thanh La sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

2.4. Thanh La có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của Thanh La mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

3. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN

3.1. Giá của Sản Phẩm: Giá của sản phẩm trên Thanh La là  giá sản phẩm được niêm yết tại website nước ngoài trên cơ sở nguyên tệ và sẽ được nhân với tỷ giá quy đổi từ Nhân dân Tệ tại thời điểm tính giá, chưa bao gồm phí mua hộ. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm trên Thanh La chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí vận chuyển.

3.2. Phí dịch vụ: Phí dịch vụ được căn cứ vào chính sách và biểu phí được Thanh La thông báo cụ thể tại Chính sách thanh toán theo từng thời điểm cung cấp dịch vụ.

3.3.: Chính sách thanh toán:

Để đảm bảo an toàn thanh toán cho khách, Khách Hàng lưu ý thực hiện thanh toán 100% COD tại thời điểm nhận hàng hoặc các hình thức thanh toán khác (nếu có).

4. GIAO NHẬN SẢN PHẨM

4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Thanh La.    

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Trong một số trường hợp, khi được Thanh La yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

5. ĐỔI, TRẢ SẢN PHẨM

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Thanh La.

6. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI

6.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH của Thanh La

Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

6.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên Thanh La.

7. BẢO MẬT THÔNG TIN

7.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Thanh La.

7.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán đăng tải trên Thanh La.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, Thanh La không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Thanh La gây ra. Trách nhiệm của Thanh La đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng đặt mua hộ trên Thanh La.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.2. Thanh La và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

9.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Thanh La và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

9.5. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác Nhận” để tiến hành đăng ký user trên Thanh La có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin khách hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trên Thanh La.