Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng

-   Bước 1: Tải file công cụ đặt hàng về máy tính và giải nén: https://drive.google.com/file/d/1DHBY6mXFwz8em7fYeeLcTaZz8IzyWQqm/view?usp=sharing
 

-   Bước 2: Sử dụng trình duyệt Cốc Cốc > vào phần tiện ích (coccoc://extensions/) như hình

 

 

-   Bước 3: Click vào Tiện ích đã giải nén > Chọn công cụ đặt hàng đã tải và giải nén trước đó để cài đặt công cụ đặt hàng

 

 

 

*Lưu ý: Nếu không thấy phần Tiện ích giải nén thì bật Chế độ dành cho nhà phát triển góc phải màn hình lên

 


 

-   Bước 4: Cài đặt công cụ thành công, bật công cụ đặt hàng và sử dụng