Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa

Để thống nhất cách tính Quy đổi hàng hóa theo Tiêu chuẩn chung và trên tinh thần hỗ trợ Khách hàng tối đa; Thanhla chính thức áp dụng Nguyên tắc Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa đối với nhóm hàng nhẹ và cồng kềnh (hàng có trọng lượng nhẹ nhưng thể tích lớn).

Công thức tính Quy đổi:
– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng VCT, CPN.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/8000

– Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đối với đơn hàng CPTK.
Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/5000

Nguyên tắc:

  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng ≥ cân nặng quy đổi: Thanhla tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.
  • Nếu cân nặng thực tế của kiện hàng < cân nặng quy đổi: Thanhla tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi. 

dai rong cao8000Ví dụ:

  • Kiện hàng có kích thước dài 40cm; rộng 20cm; cao 20cm;
  • Cân nặng quy đổi theo thể tích 40*20* 20/8000 =2 kg.  

Các lưu ý:

  • Thanhla mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng, chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Nguyên tắc trên.
  • Trong điều kiện cho phép – khi Thanhla​​​​​​​ có thể ghép chung những kiện hàng thuộc nhiều chủng loại vào một lô hàng lớn để vận chuyển; Thanhla​​​​​​​ sẽ hỗ trợ không tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với kiện hàng có thể tích dưới <0.02m3 (Ví dụ: Kiện hàng có kích thước 30cm*30cm*20cm, có cân nặng thực 2kg sẽ không tính PVC theo trọng lượng quy đổi).
  • Thanhla​​​​​​​ không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính PVC theo cân nặng quy đổi đối với mỗi đơn hàng cụ thể. Trường hợp Quý khách muốn kiểm tra và xác minh thông tin, Quý khách chủ động thực hiện đo lại kích thước kiện hàng. Nếu phát hiện sai khác, Quý khách gửi hình ảnh xác thực kích thước đúng của kiện hàng (bao gồm: hình ảnh kiện hàng có mã kiện, hình ảnh đo lại kích thước các cạnh của kiện hàng) qua chức năng “Khiếu nại” để Thanhla​​​​​​​ kiểm tra và phản hồi trực tiếp trên đơn hàng.