TB điều chỉnh Phí vận chuyển và áp dụng lại hình thức Chuyển phát Tiết kiệm

Kính gửi Quý Khách hàng,

Hiện tại tình hình thông quan, vận chuyển hàng hoá đã ổn định trở lại; do vậy, từ 00h00 ngày 23/04/2019; Thnhla thực hiện các điều chỉnh sau:

1. Điều chỉnh giảm PVC thường đối với hình thức Vận chuyển thường (VCT):

- Đối với hàng về Hà Nội: Giảm 3.000 VNĐ/kg 

- Đối với hàng về Sài Gòn: Giảm 2.000 VNĐ/kg

2. Áp dụng lại hình thức CPTK và điều chỉnh Phí CPTK như sau:

- Đơn hàng từ 70kg – 200kg: 

+ Về Hà Nội: 23.500 VNĐ/kg

+ Về Sài Gòn: 29.500 VNĐ/kg

- Đơn hàng từ trên 200kg:

+ Về Hà Nội: 21.500 VNĐ/kg

+ Về Sài Gòn: 28.000 VNĐ/kg

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, ĐT: 02422696611 

Trân trọng cảm ơn!

Thanhla.com