TB điều chỉnh tăng tỷ giá đồng NDT ngày 15/09/2019

Kính gửi Quý Khách hàng!

Theo biến động thị trường, kể từ ngày 15/09/2019 Thanhla sẽ điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.340đ, lên mức 1NDT = 3.400đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00.

Vì vậy, Thanhla xin thông báo để Quý khách được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Thanhla.com