TB điều chỉnh TĂNG tỷ giá đồng NDT ngày 06/09/2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Theo biến động thị trường, kể từ ngày 06/09/2020 Thanhla sẽ điều chỉnh TĂNG tỷ giá đồng Nhân dân tệ từ mức 1NDT = 3.490đ, lên mức 1NDT = 3.530đ đối với tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h00.

Vì vậy, Thanhla xin thông báo để Quý khách được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Thanhla.com