Danh sách shop/ xưởng uy tín trên 1688 theo các ngành hàng

Danh sách link 1 số shop/ xưởng uy tín theo ngành hàng đã được Thanhla tổng hợp. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình lựa chọn sản phẩm, shop uy tín và mua hàng…

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG QUẦN ÁO NỮ

Váy áo công sở nữ:

https://shop1407396849584.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.3faf2508it4Jyz

https://playach.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.25.58985dce26mzis

https://kayimilan.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.46.58985dce26mzis

https://baymayfs.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hsggzt.30.4W0NwR

https://gonzhufu.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.6a321274obOJCW

Áo phông nữ:

https://shop1408553075632.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.27876304cPCcOu

Áo kiểu:

https://shop1468601473297.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.697768092JpNUp

Váy áo đi biển

https://page.1688.com/fc673dac.html?spm=a260k.10548425.j9tk98fp.4.55e129ddMfUB6W&mid=571

Váy maxi:

https://xiaoya518.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.3b2e6281OUukHU

Váy vintage:

https://jbsszgs.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.44dd5df1TfIDEW

Áo khoác dạ nữ:

https://qiansicat.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.44dd5df1TfIDEW

https://shop72651884.taobao.com/category-1206725259.htm

https://shop162203432.taobao.com/category-1247565247.htm

https://shop130422676.taobao.com/category-1127714842.htm

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG QUẦN ÁO NAM

Quần áo công sở nam:

https://shunshundress.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.9.wJrtUz

Áo sơ mi nam:

https://wuyanzhiyi.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.23.wJrtUz

Áo phông nam:

https://yaxite8.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.1.wJrtUz

https://menspoem.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.7f942845M2f0Pf

Áo dạ nam:

https://shop1386176502512.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.44dd5df1TfIDEW

Đồ play boy:

https://infshop.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.27.wJrtUz

Phong cách Hàn Quốc:

https://shop1480092504678.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.31.wJrtUz

https://reallypoint.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.5.wJrtUz

https://bashangfushi.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.13.wJrtUz

https://shop1486746048460.1688.com/?spm=a2604.8111892.j7smz1od.20.wJrtUz

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG QUẦN ÁO TRẺ EM:

https://zhimalvdoujie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.12.4W0NwR

https://zhimalvdoujie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.12.4W0NwR

https://dfkids.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.18.4W0NwR

https://jckids.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huiyfu.21.4W0NwR

https://detail.1688.com/offer/534351597058.html?spm=a2615.2177701.0.0.c07745d3IynD0w

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG GIÀY DÉP

Giày dép công sở nữ:

https://shop1434732762378.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.6TtV3W

https://shop1470156805807.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.102.4b8c7afbrR6ZSG

https://shop1467911573411.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.126.4b8c7afbrR6ZSG

https://xsq1688.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.160.6TtV3W

Giày dép nữ trẻ trung:

https://comeja.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.6d46642buCi3UC

Giày thể thao nữ:

https://shop1429894465646.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hu9127.15.4W0NwR

https://comeja.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.102d5f4cZQTAqY

Boot nữ:

https://shop1393482898212.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.47.6TtV3W

https://shop1448038610813.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.102d5f4cZQTAqY

https://shop1418143248435.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.102d5f4cZQTAqY

https://shop1429721166546.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.110.102d5f4cZQTAqY&tracelog=p4p

Giày dép công sở nam:

https://gzboerni.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.54992bb8lnDzbP

https://jqxy88.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.90.54992bb8lnDzbP&tracelog=p4p

Giày thể thao nam:

https://shop486075x65n095.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.71.54992bb8lnDzbP&tracelog=p4p\

https://playboycn.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.48.54992bb8lnDzbP

Giày dép nam trẻ trung:

https://gurixieye.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.25.54992bb8lnDzbP

Giày dép trẻ em:

https://zaizailexieye.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.2c6445067Wqki3

https://sdl13868886618.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.2c6445067Wqki3

https://vividstar2018.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.45.2c6445067Wqki3

https://baoerben.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.88.2c6445067Wqki3&tracelog=p4p

https://beedpantx.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.c5ggja

https://shengbeisha.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.64.c5ggja

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG PHỤ KIỆN THỜI TRANG

Đồng hồ:

https://15yongjie.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.3.4W0NwR

https://shop1447433945098.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.21.4W0NwR

Trang sức:

https://shishang925.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.6.4W0NwR

https://darkphoenix.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.12.4W0NwR

https://arochsilver.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.15.4W0NwR

Kính mắt:

https://wanda18358645750.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.9.4W0NwR

https://tzcjmy888.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5hua25t.18.4W0NwR

Ví da:

https://mdnpjc.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.6.4W0NwR

https://baellerry.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.21.4W0NwR

https://detail.1688.com/offer/550220559505.html?spm=a262ha.8884054.0.0.S7qBtL

Balo học sinh:

https://winnerbags.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.18.4W0NwR

https://gzqiaoshubao.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j5huga5x.15.4W0NwR

Túi ví thời trang:

https://15194976309.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.145869a5rcmhqw

https://baolaoban88.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.732f145anOpKXI

https://yirannvbao.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.53b68fddyMAJTM

https://shop1491844522356.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.63b946305Cm1g8

https://aishang777.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.449b607cv97nOg

https://shop1438361572335.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.73201b2a6Bl47w

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG LINK PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI:

Link kiện điện thoại:

https://mojoss.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.OMEqa3

https://1160747005.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.19.OMEqa3

https://shop1403542464923.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.55.OMEqa3

https://biaofeng.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.122.IiOadA

https://shop1458665966610.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.140.IiOadA

https://fifon8.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.245.IiOadA

Phụ kiện điện thoại:

https://misspanda2012.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.112.wU5HMT

https://yghgift.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.wU5HMT

https://szxjs6.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.43.wU5HMT

https://shop1401259055225.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.158.wU5HMT

https://shop1495731344613.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.89.wU5HMT

https://szxushengltd.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.178.wU5HMT

https://aiqaa2014.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.198.wU5HMT

https://shop1361889940736.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.221.wU5HMT

https://bstzk.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.336.wU5HMT

https://baimao88.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.378.wU5HMT

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM:

https://ylbbaby.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.46.a6a42f96KVM1Bx

https://tongliwanju.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.a6a42f96KVM1Bx

https://mnxtoys.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.24.a6a42f96KVM1Bx

https://tfy730.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.10b7ba536ok1VO

https://shop1377241503449.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.124.a6a42f96KVM1Bx

https://wellyestoy.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.167.a6a42f96KVM1Bx

https://shop1465751096854.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.211.a6a42f96KVM1Bx

https://xiahongtoys.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.257.a6a42f96KVM1Bx

https://haipengda.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.278.a6a42f96KVM1Bx

  1. LINK XƯỞNG UY TÍN NGUỒN HÀNG ĐỒ CHƠI Ô TÔ, XE MÁY:

https://dujia6666.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.3.4W0NwR

https://bishengdao.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.6.4W0NwR

https://ghdxw2014.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.9.4W0NwR

https://miniqiche.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.12.4W0NwR

https://shop1441126575267.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.15.4W0NwR

https://carzone.1688.com/?spm=a262cb.8191103.j7ixgkjj.18.4W0NwR