Danh sách Tài khoản Ngân hàng của Thanhla

Để thực hiện các giao dịch, Quý khách lựa chọn nạp tiền vào một trong các Tài khoản dưới đây:

- Thông tin TK VietcomBank:
+ Số TK: 0711000270119
+ Chủ TK: NGUYEN QUOC TOAN
+ NH VCB CHI NHÁNH THANH XUÂN

- Thông tin TK TechcomBank:
+ Chủ TK: NGUYEN QUOC TOAN
+ SỐ TK: 19029656796013
+ NH TCB CHI NHÁNH BẮC LINH ĐÀM

-  Thông tin TK Viettinbank:
+ Chủ TK: NGUYEN QUOC TOAN
+ SỐ TK: 106867943494
+ PGD THANH XUÂN NAM