Hướng dẫn đăng ký tài khoản Thanhla

Để đặt hàng, bạn cần đăng ký tài khoản.
Việc tạo mới tài khoản rất dễ dàng tại Link đăng ký tài khoản 

Lưu ý:

Thanhla  sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập
Thanhla gửi các thông báo qua email và các thông tin đơn hàng qua SMS, do vậy bạn cần đăng ký chính xác và xác thực email hoặc số điện thoại trước khi đặt hàng.