Hướng dẫn cài đặt công cụ đặt hàng Thanhla offline

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG THANHLA OFFLINE

      1. HD Cài đặt công cụ đặt hàng trên Cốc Cốc.

Bước 1: Tải file công cụ đặt hàng ext-thanhla về máy tính bằng cách chọn vào link:
https://drive.google.com/file/d/1zOI89gHdMpWreIQOg6JtQaoC2_p0bbmY/view

Mở giải nén file như hình:

Bước 2: Vào trình duyệt Cốc cốc mở phần quản lý tiện ích (chữ cốc cốc màu xanh, bên tay trái màn hình).