Thông báo Tạm ngừng Mua hàng trong ngày 28/06/2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Hướng tới xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, cũng là tạo điều kiện cho CBNV có cơ hội giao lưu và học hỏi nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn, dịch vụ; vào ngày 28/06/2020Thanhla sẽ tạm ngừng dịch vụ: Mua hàng để tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ. 

Thanhla xin trân trọng thông báo để Quý khách có thông tin và kế hoạch công việc phù hợp.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách!

Thanhla.com.